Artikler

Metaforcoaching

Metaforene setter en ramme for hvordan vi forstår opplevelsene våre. Metaforene er porten til vårt ubevisste sinn, den delen av oss selv som ligger i skyggen, som vi ikke...
Read more

Ikke å føle seg god nok

Jeg er ikke flink nok. Jeg er ikke god nok. Det finnes mange varianter av dette. De fleste velger feil strategi for å løse dette. Resultatet er at man...
Read more

Hvordan få bedre selvfølelse?

Jeg har fått et spørsmål: Jeg føler at alle kollegene mine er dyktigere. De virker så trygge og selvsikre. Jeg føler meg så underlegen og det gjør meg sliten....
Read more

Hva er bedragersyndromet?

Å ha en følelse dypt inne i seg selv av at man ikke er smart nok, at man mangler erfaring, at man ikke er dyktig nok eller talentfull nok...
Read more

Hva er egnetlig mindset?

Mindset er samlingen av troer, sannheter, verdier, forventninger, regler som danner rammen for vår tenking, våre følelser og vår adferd. Når vi ikke er bevisst på mindsettet vårt, lever...
Read more