De fleste ser på de negative tankene og tankekjøret som problemet. Men egentlig er det en mestringsmekanisme. Hvis man skulle greie å skru av de negative tankene, er det virkelige problemet der ennå. Men de negative tankene løser seg opp når man har ryddet opp i det VIRKELIGE problemet.

Grunnen til at man roter seg inn i et negativt tankespinn, er at man prøver å løse et fortidig, nåtidig eller framtidig problem i den fysiske verdenen. Problemet er at TENKING ikke skjer i den fysiske verdenen, men i den metantale verdenen. Her ligger hovedproblemet, man skiller ikke mellom FYSISK verden og MENTAL verden. For en mer visuell forklaring, se videoen.

I vår mentale verden er det et nett av forventninger, regler, automatiske tanker og mønstre som utgjør summen av våre livserfaringer. De har blitt en del av vår mentale virkelighet ofte ved tilfeldigheter og i alle fall helt ukritisk. Det er i dette mentale livsmiljøet at de negative tankene blir kastet rundt og rundt og rundt.

Løsninga på problemet med tankespinn (og de underliggende problemene) ligger i å rydde opp i vår mentale virkelighet.

Dette må vi gjøre i stedet

Samtidig som vi lever i den fysiske verdenen har vi med oss vår personlige og subjektive virkelighetsoppfatning. Mange blander imidlertid sammen virkelighet og virkelighetsoppfatning. Virkeligheten er det som faktisk skjer og min virkelighetsoppfatning er min mening og tolkning av det som skjer.

Min subjektive virkelighetsoppfatning skapes i den mentale virkeligheten. For å stoppe tankespinnet, må man se til den mentale virkeligheten. Gjennom å rydde opp i forventninger, regler og verdier rydder vi samtidig opp i hvordan vi fortolker og forholder oss til den fysiske verdenen, kan vi stoppe tankekjøret.

Hvordan rydder man opp?

Å rydde opp betyr at man må finne ut hva som foregår under det negative tankespinnet. Ofte har det sammenheng med andre følelser. Oftest spinner negative tanker mellom ulike følelser. Følelser om fortid, nåtid og framtid spinner rundt i en evig runddans. Nøkkelen ligger i å bryte sirkelen gjennom å rydde opp i følelsene og tankene rundt følelsene.

Skyld, skam, anger og samvittighetsnag handler om fortid.
Angst og bekymring handler om framtid.
Sinne, frustrasjon og irritasjon handler om nåtid.

I en opprydningsprosess er det ofte lurt å begynne med følelser om fortid. Det er disse som skaper dårlig selvfølelse.

Virkeligheten er det som faktisk skjer og min virkelighetsoppfatning er min mening og tolkning av det som skjer. Hoverdproblemet med negativt tankespinn er at vi ikke skiller mellom disse

Hva er fellestrekket ved disse følelsene?

Fellestrekket er at følelsene handler om regler, verdier, forventninger og behov som ikke blir oppfylt. De fleste setter dette høyt, enten man er bevisst det eller ikke. Mange som strever med tankespinn har også en høy moralsk standard og er tro mot regler og verdier. For alle mennesker handler livet om å tilfredsstille sine menneskelige behov.

Problemet er at summen av våre livserfaringer og våre regler, verdier, forventninger og behov har kommet inn i livet vårt ved et slumpetreff. En tilfeldig episode kan få stor innvirkning. Dette fører også til indre konflikter når følelsene sier en ting og fornuften sier noe helt annet. Og det er barnet i oss som vinner.

Det er dette vi står oppi når vi har et negativt tankekjør som sliter oss ut. Når man får ryddet opp i dette, vil tankespinnet avta fordi man blir i stand til å takle stresset i livet med den visdommen som følger med alder i stedet for at vår indre 5-åring styrer skuta.

Jeg kan hjelpe deg å ordne opp i dette uten at du trenger å snakke om DET. Se mer informasjon her.

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>