Jeg heter Trine Teialeret

Jeg kaller meg selv tanketrener og jobber med tankesett og tankemønster. Bak ethvert tankesett og tankemønster ligger det historier. Når vi blir bevisst på fortellingene våre, er det lett å komme ut av fastlåste problem. Min bakgrunn er NLP coach. Mine inspirasjonskilder er innenfor NLP er spesielt Richard Bandler, Michael Hall, Steve Andreas, Jørgen Rasmussen, Andrew Austin. Videre er jeg inspirert av metakognitiv tilnærming. Andre inspirasjonskilder er Ken Wilbur, Susan Rhodes og Byron Katie. I tillegg til et jeg er inspirert av systemer som enneagrammet, Myer Briggs, big 5 og arketyper. Jeg driver ikke med spirituelle ting. Alt jeg gjør er nede på jorden, men ofte med noen uvanlige vrier. Den tilbakemeldingen jeg oftest får er: "sånn har jeg ikke tenkt på det tidligere" - og det er nettopp gjennom å tenke på våre fastlåste problemer på en ny måte at vi finner de enkle og nærliggende løsningene. Dette er mye lettere å få til når man snakker med andre. Fra tidligere har jeg en embetseksamen i sosialøkonomi fra universitetet i Oslo og 3 år på grunnskolelærerutdanninga for 1-7 klasse fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Jeg tilbyr nettkurs. Etterhvert vil det komme små og målrettede nettkurs innenfor temaen bekymring, relasjoner og identitet.

Du har mulighet til å utforske et mønster, en relasjon med andre eller deg selv skriftlig. Formålet er at du skal få ny innsikt og gjennom det, redusere stresset. 1. Send meg en epost med et spørsmål du ønsker å utforske skriftlig. 2. Jeg vurderer om jeg kan hjelpe deg med akkurat dette. 3. Vi blir enige om vi skal inngå en pakkeavtale, hvor lenge. 4. Jeg stiller spørsmål som vil gi deg nye perspektiv på problemet (jeg kommer ikke til å gi råd). Jeg svarer innen 48 timer. 5. Du sender dine refleksjoner 6. Jeg stiller spørsmål, utfordrer og kanskje sender jeg en video. Slik fortsetter korrespondansen i avtaleperioden. Pris per mnd er 1490 kr

Jeg hjelper deg å utforske historiene du forteller om deg selv, dine relasjoner og livet. Mange problemer kan løses når du blir bevisst på dine forventninger og forhåpninger. Coachingen foregår i nettmøterom, hjemme hos meg på Melhus eller så kan jeg komme til ditt kontor i Trondheim. Pris kr 990 per time

Jeg driver ikke med terapi eller spiritualitet. Hvis du sliter med traumer, vold, overgrep eller selvmordstanker, kan du ikke få noen hjelp her. Jeg jobber IKKE med arkeologiske utgravninger av fortid og hendelser i barndom.