Jeg heter Trine Teialeret

Jeg kaller meg selv tanketrener og jobber med tankekjør, tankesett og tankemønster. Bak ethvert tankesett og tankemønster ligger det historier. Når vi blir bevisst på fortellingene våre, er det lett å komme ut av fastlåste problem. Min bakgrunn er NLP coach. Selv om mitt utgangspunkt er NLP, er det ikke det jeg først og fremst jobber med. Jeg liker å se systemer og sammenhenger, derfor ser jeg i alle mulige retninger for inspirasjon. Etter ca 15 års jobbing og lesing og "studier" av ulike retninger innenfor selvutvikling, litt psykologi, litt filosofi, litt spiritualitet, litt systemteori, litt av hvert, så ser jeg noen mønstre som går igjen. Dette er strukturer som skaper et mindset (vårt forhold til verden, oss selv og våre opplevelser). Det er dette mindsettet som skaper tankekjør. Min invitasjon er at man kan sin evne til å tenke og skape tankekjør, til å løse tankekjør. Alt jeg gjør er nede på jorden, men ofte med noen uvanlige vrier. Den tilbakemeldingen jeg oftest får er: "sånn har jeg ikke tenkt på det tidligere" - og det er nettopp gjennom å tenke på våre fastlåste problemer på en ny måte at vi finner de enkle og nærliggende løsningene. Dette er mye lettere å få til når man snakker med andre. Fra tidligere har jeg en embetseksamen i sosialøkonomi fra universitetet i Oslo og 3 år på grunnskolelærerutdanninga for 1-7 klasse fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Coachingen foregår i nettmøterom, hjemme hos meg på Melhus eller så kan jeg komme til ditt kontor i Trondheim. Pris kr 990 per time. Hvis du lurer på noe, kan du ringe meg på hverdager mellom 11 og 12 på telefon 934 23 319.

Jeg driver med vekst og endring. Er du i en fase der du trenger støtte og omsorg, er ikke dette stedet for deg.