0 Comments

Metaforene setter en ramme for hvordan vi forstår opplevelsene våre. Metaforene er porten til vårt ubevisste sinn, den delen av oss selv som ligger i skyggen, som vi ikke kan se, som vi er blind for. Metaforene gir en vei inn til dypet av vår personlighet og våre negative mønstre. Endringer skaper du ved å sette lys på det du ikke ser. Når man får ting fram fra mørket og over i lyset, så kan man gjøre valg og endringer.

Metaforer er ubevisste bilder og strukturer. Ved å ta de bokstavelig, kan man få dyp og korrekt innsikt.

Hvordan jobber man med metaforcoaching?

Man kan til en viss grad sammenlignes dette med drømmetyding. MEN….. Når man jobber med metaforer, tar man utgangspunkt i språklige bilder og ikke i drømmer. Man er helt våken når man jobber med metaforer, men metaforene gjør at man får kontakt med det som ligger under overflata og dermed er dette en vei til helt ny innsikt og dermed nye løsninger (som er helt spesifikke for den enkelte). Det skaper bevegelse i fastlåste problemer.

Eksempler på metaforer er: han ser ned på meg, jeg føler meg fastlåst, blir alltid tråkket på, jeg mangler støtte, hun er underdanig, jeg bærer en tung bør, alt ligger i tåke, jeg balanserer på en knivsegg, jeg stanger hodet i veggen.

Det er det første man finner ut innenfor denne typen coaching. Hvordan ser bildet ditt ut? Første steget er å se bildet nøyaktig og detaljert. Andre steg er å se nærmere på hva bildet betyr. Tredje steg er å finne ut hvilke steg det er mulig å ta for å skape ei endring. Alt skjer innenfor rammen av metaforen.

Hvis noen sier: jeg føler at folk ser ned på meg. Hva er metaforen? Kan du se for deg bildet av jeg føler at folk ser ned på meg? Bildet vil være forskjellig fra person til person. Det er ikke usannsynlig at personen enten er liten ved siden av store folk eller at de andre står høyere opp, for eksempel i ei trapp ol og dermed ser ned. Når man bedriver metaforcoaching, så gjetter man ikke, Vi finner ut nøyaktig hva som foregår.

Når vi jobber med metaforer, går vi rett inn i kjernen av problemene og man styrer dermed unna mange fallgruver. Man unngår år med søking etter løsninger og gjerne feil løsninger. Det er lettere å gjøre de riktige valgene når man ser sine egne metaforer.

https://youtu.be/wqkjqfR8AOQ

Hvem passer metaforcoaching for?

Problemstillinger som passer å jobbe med er store, uklare spørsmål og eksistensielle spørsmål som: jeg er ikke flink nok, jeg sier alltid ja når jeg skulle sagt nei, jeg er i ferd med å møte veggen, dårlig selvfølelse, jeg har problem med å stå stødig i meg selv.

Det passer for alle som står fast og ikke aner hvordan man skal komme seg et steg videre. Man jobber ikke med drømmer og mål, men hindringene og motstanden som stopper deg fra å komme dit du ønsker.

Ønsker du en time der vi utforsker metaforen knyttet til problemet du ønsker å løse, klikk her for mer informasjon.

 

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>