Hvordan komme ut av negativt tankespinn når man blir trigget?

Forestill deg en konkret situasjon der du har blitt trigget. Den episoden setter seg i kroppen, gjør den ikke?

Hva er ditt instinkt i en slik situasjon?

Er det å slå tilbake der og da?

De fleste får bakoversveis og eller mister munn og mæle. Fryser fast og ønsker å komme seg vekk fra situasjonen så fort som mulig. Selv om man kommer seg unna og prøver å distrahere seg, så sitter episoden i kroppen. Så begynner tankekjøret…………..

Et par dager etterpå har man endelig funnet ut hva man burde sagt og gjort annerledes i situasjonen.  Konklusjonen er ofte enten

A) den andre personen er å karakterisere som et mindre begavet kaliber eller

B) de andre ser nok på meg som mindre begavet

Så skjer ofte ett av to:

 1. Jeg holde det hele for meg selv og håper at det går over
 2. Jeg sender ei melding til den andre.

II )  A) med å fortelle dem i klare ordelag hvor uakseptabelt adferden deres er. Svaret fra den andre vil i 9 av 10 tilfeller ikke bli tatt godt imot og et motangrep vil trolig forekomme.

II) B) jeg unnskylder meg med hvor lite gjennomtenkt jeg snakket eller opptrådte. Den forventede beroligelse kommer ikke. De bare føyser det hele bort, du må ikke være så sensitiv

Uansett, håpet om at smerten skulle forsvinne, er borte. Vi må leve videre med episoden i kroppen helt til en ny trigger kan overta. Vi blir aldri kvitt ubehaget i kroppen.

Finnes det håp?

Min personlige erfaring er et rungende JA. Det går an å stoppe tankespinnet når man gjør en skikkelig opprydning i sitt mentale kaos.

Det er ikke bare den ene episoden eller den personen som er hovedproblemet. Ja, de andre tenner en gnist. Men en gnist dør ut hvis den ikke kommer i nærheten av et lettantennelig materiale. Hva er det inne i din mentale virkelighet, som gjør at du tenner så lett på det som trigger? Når du finner svaret på det spørsmålet, så har du din vei ut av tankespinnet.

Da trenger du ikke å tenke på å kontrollere triggeren.

Hvordan gå fram?

STEG 1:

Forestill deg at du er i triggersituasjonen. Skriv ned dine svar på disse spørsmålene (i mest mulig affekt):

 • Jeg er  __________ (følelse) fordi __________ (navn) gjorde _______________
 • Mitt behov i denne konkrete situasjonen er________________________
 • Hvis jeg skal rette en pekefinger mot ____________ (navn), så vil jeg gi disse rådene
  • ______________ (navn) burde _________________
  • ______________(navn) burde ikke _______________________
  • (skriv så mange linjer du trenger)
 • Jeg synes oppførselen til _________________ (navn) er ____________ og _____________ og _____________og _______________
 • Jeg vil aldri mer finne meg i __________________________

STEG 2:

Skriv først ferdig. Legg bort svarene og finn på noe annet.

Ta fram det du har skrevet etter noen timer og se det du har skrevet med friske øyne. Er det du har skrevet helt 100 % sant? Det er 100 % subjektivt sant for deg, men hvor mye objektiv sannhet finnes i det som er skrevet.

Eksempel:

Jeg er sint på Reidun fordi hun fikk meg til å føle meg dum

Mitt behov i denne konkrete situasjonen var å blir sett og tatt på alvor

Reidun burde lyttet mer enn hun snakket

Reidun burde latt meg komme til orde

Reidun burde ikke være så selvopptatt

Reidun burde tatt mer hensyn

Reidun burde sett at dette var vanskelig for meg

Jeg synes oppførselen til Reidun er barnslig og navlebeskuende

Jeg vil aldri mer finne meg i å bli ignorert av Reidun

 1. Forestill deg at du er den andre personen – ta for deg påstand for påstand – hvor mye vil den andre personen kjenne seg igjen i?
 2. Forestill deg at du var en flue på veggen. Hvor mye av det som er skrevet ville du kjent igjen?

STEG 3:

Hvilket brennbart materiale ble antent her?

Hvilke behov, verdier, forventinger, regler ble ikke ivaretatt her?

STEG 4

Rydd opp i det brennbare materialet.

Hva hindrer oss fra å stoppe de negative tankene?

Det er krevende å rydde opp i steg 2 til 4 på egen hånd fordi vår mentale virkelighet er 100 % sann for oss. Det betyr at man investerer mye i å opprettholde det man allerede tror på. Vi kjemper hard for vår egen virkelighetsoppfatning. Dette er et stort paradoks. Man kjemper for å holde på det som i realiteten skaper problemene.

De fleste er lite villige til å foreta den loftsrydningen som er nødvendig for å kunne gi slipp. De fleste klamrer seg til gamle negative tanker, fordi det er det eneste de vet om. De fleste er ikke villig slipp på mestringsmønstrene de lærte i barndommen. Mestringsmønstrene fungerer kanskje ikke i det hele tatt, men man er ikke villig til å kaste det ut, det er tross alt det eneste man kan.

Selv om negativt tankespinn ikke hjelper oss med å bli kvitt smerten, så er det trygt og godt å klamre seg til.

De fleste har behov for å oppdatere styringssystemet sitt med en ny og fungerende versjon. De fleste trenger å lære nye ferdigheter slik at vi kan gå videre i trygg forvissning om at vi har de verktøyene vi trenger for å takle livet. 

Har du behov for veiledning for å komme deg videre og skape de endringene du ønsker i livet ditt? Se hva jeg kan bidra med.

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>