Ofte er råd om stressreduserende tiltak knyttet til planlegging og tidsstyring. Bli flinkere til å planlegge aktiviteter, ta i bruk et nytt og fantastisk tidsplanleggingssystem og lag todo-lister. Bli flinkere til å prioritere. Adresserer disse rådene det virkelige problemet?

Dette er råd som har fokus på de YTRE sidene ved stressfølelsen. Her skal du få vite hvorfor det er like viktig å se på det som foregår på innsida, mellom ørene. Vi har alltid et mindset med oss og i mange sammenhenger er det vår største sabotør. Man overvinner ikke den sabotøren med en nytt timemanagersystem.

Hvordan oppfatter vi tid inn i oss?

Dette er ulikt fra person til person, derfor kreves idividuelle og generelle råd til hvordan man skal håndtere stress.

Man må stille seg spørsmål som:

  • Kommer tida mot deg eller er det du som beveger deg i retning av tid?
  • Hvordan er din mentale tidslinje

Du kan se mer om dette i videoen.

Hvordan ser du på arbeidsbyrden?

Vi har alle ulike metaforer for arbeidsbyrde, derfor vil rådene om hva som fungerer være individuelle og ikke generelle.

  • Må du sjonglere alt
  • Springer du på ei tredemølle eller i et hamsterhjul
  • Står og faller alt på deg
  • Bærer du en for stor bør
  • Går du rundt i tåke

Se video for mer om metaforenes betydning

Er metaforisk rødt flagg er når man stanger hodet i veggen eller er i ferd med å bli utbrent.

Hvordan selvbildet eskalerer stressnivået?

Mange har føler seg liten inni og prøver å være flink og fikse alt. Det er mulig å holde det gående i mange år ved å være god til å styre tiden sin, men det er ikke bærekraftig på lang sikt. Skal man bli kvitt stresset, trenger man å jobbe med eget selvbilde.

Når man ser på mindsettet og følelsene rundt det man må prestere og fikse, da kommer man nærmere reelle løsninger. Stresset reduseres.

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>