Få kontroll over tankekjør, nervøsitet og indre uro, slik at du kan gå ut i verden med mer trygghet og selvtillit

Grunnen til at det er så vanskelig å komme seg ut av mentalt kaos, er at det vi tror er problemet ikke er det EGENTLIGE problemet. Ofte er det vi TROR er problemet egentlig vår måte å prøve å løse problemet på.

Forvirret?

Ja, det er forvirrende og det er derfor coaching er en god ide. Du får hjelp til å løse de riktige problemene og skape orden i det riktige kaoset.

For å forklare: hvis en person bekymrer seg, så oppleves bekymringen som et problem (og det er et problem fordi det tar mye tid og man blir utslitt og angstfylt av det). Da er det lett å tro at riktig løsning er å få bekymringene til å stoppe. Og hvis man ikke greier å få bekymringene til å stoppe, så er det i alle fall fornuftig å prøve å distrahere seg vekk fra bekymringene.

Men bekymringene er der av en grunn, den har en POSITIV INTENSJON. Og hvis vi bare prøver å kutte bort noe som har en positiv intensjon, så forsterker vi det EGENTLIGE problemet.

For det ligger noe bakenfor her. Og det er der løsninga ligger, i å rydde opp i den som ligger bakenfor bekymringa (i dette eksemplet, men det er sånn med de fleste vaner - det være seg nervøsitet, tvile på egen kompetanse, tørre å være synlig og ta plass, på kontrollfreakadferd, problem med å si nei, sette grenser, selvkritikk, grubling, prokrastrinering, overspising, søvnløshet for å nevne noen flere eksempler)

Det egentlige problemet er bortgjemt bakerst i sinnet og når vi får ryddet opp i det, så trenger vi ikke lengre vanen eller mønstret (nervøsitet, kontrollfreakadferd, problem med å si nei, sette grenser, selvkritikk, bedragersyndrom, perfeksjonisme, grubling, prokrastrinering, overspising, søvnløshet) og det vil løse seg opp av seg selv.


Har du lavt selvbilde?

Kanskje du føler deg mindreverdig eller har lav selvfølelse.

Hva er holder vi på med i timer, egentlig?

Et adferdsmønster er et resultat av tenking (forventninger, regler, verdier, tabuer, konsepter) og kroppsfornemmelser. Disse henger sammen som tannhjul i et system. Ved å finne systemet, er det også mulig rydde opp i ting som gjør at systemet endrer seg. Dette er bare det første laget. Det er flere også som hører til i systemet. 

Hva Coaching er

Det betyr at jeg hjelper deg å få klarhet i tankekaoset ved at vi sammen kartlegger systemet bak mønstrene du ønsker å endre. Slik blir det tydelig for deg hvor du går deg fast og dermed er det letter å finne veien videre. Det er for deg som ønsker vekst og utvikling. Det er for deg som ønsker å gjøre en skikkelig ryddejobb og ikke bare er på jakt etter en quick fix.


Hva coaching IKKE er

Det er ikke "å snakke om det"

Det er ikke støtte og omsorg

Det er ikke terapi

Hva konkret jobber vi med?

Å finne problemet bak problemet og løse det egentlige problemet. 

Steg 1 er å kartlegge det overordnede systemet - deretter lager vi en plan for hvordan vi skal jobbe videre. 


Temaer

Nervøsitet, tvil på egen kompetanse, være synlig, ta plass, bekymringstanker, selvkritikk, bedragersyndromet, perfeksjonisme, kontrollfreakadferd, prokrastrinering, mindreverdighetsfølelse, hvorfor sier jeg alltid ja? 


Alt skjer på dine premisser.


Trine Teialeret

Jeg har jobbet med personlig utvikling siden 2006. Jeg jobber med transformasjonscoaching, det betyr det som foregår på innsida eller det indre spillet.

Innenfor coaching har jeg tatt Nevrolingistisk programmering (NLP) og coachingkurs. 

Min aller første utdanning er en embetseksamen (Mastergrad) i sosialøkonomi. Jeg har også 3 år på grunnskolelærerutdanninga. 

Jeg har jobbet som konsulent i Nærings- og handelsdepartementet der jeg jobbet med miljø- og klimaspørsmål og næringspolitikk

Jeg har jobbet som rådgiver i Trondheim kommune der jeg jobbet med renovasjon og kildesortering


Fordelene med coaching

Du få hjelp til å se

Alt vi tenker, føler og gjør er helt logisk innenfor systemet. Når du får hjelp til å se ditt eget system, så er det lettere å se veien videre.

Alle personer har et mindset som er i indre balanse, men det er ikke det samme som at det er sunt.

Du blir bedre rustet til å møte verden

I coaching med Trine jobber vi med den indre verdenen. Det betyr at du som person blir bedre rustet til å takle det som skjer i omgivelsene dine. Ytre omstendigheter kan være akkurat de samme, men du er annerledes på innsida. Her ligger magien.

Du får hjelp til å slutte å dømme deg selv

Selv om mange av oss er redde for å bli dømt av andre, så er det ofte slik at vi er vår verste kritiker. Det er en av de første tingene jeg vil hjelpe deg å rydde opp i.


>