Trigget inn i negativt tankespinn

Hvordan komme ut av negativt tankespinn når man blir trigget? Forestill deg en konkret situasjon der du har blitt trigget. Den episoden setter seg i kroppen, gjør den ikke? Hva er ditt instinkt i en slik situasjon? Er det å slå tilbake der og da? De fleste får bakoversveis og eller mister munn og mæle. […]

Feilen som hinderer deg fra å kunne stoppe negative tanker

De fleste ser på de negative tankene og tankekjøret som problemet. Men egentlig er det en mestringsmekanisme. Hvis man skulle greie å skru av de negative tankene, er det virkelige problemet der ennå. Men de negative tankene løser seg opp når man har ryddet opp i det VIRKELIGE problemet. Grunnen til at man roter seg […]

Hvordan bekymre seg klokere?

Hva fungerer og hva fungerer ikke når ønsker å stoppe bekymringene? Hjelper det å tenke positivt? Nei. Hvorfor det er slik får du svar på i videoen.

Gå ut av komfortsonen…….. eller?

Du har hørt det, ikke sant, fra mer eller mindre velmenende mentorer? Det er bare å gjøre det, gå ut av komfortsonen, gjør det du ikke tør. Du tviler kanskje fortsatt, det føles virkelig ikke riktig? Hodet sier at du skal gjøre det, men kroppen protesterer i en diffus frykt. Hva skal du lytte til? […]