Få kontroll på kronisk stress

Kronisk stress oppstår som et samspill mellom ytre omstendigheter og det som foregår på innsida.

Ved å forstå hvordan hjernen din, tankene dine, kroppen din og følelsene dine henger sammen, kan du ta de nødvendige skrittene for å håndtere stresset bedre.

Få kontroll på tankekaoset

Har hjernen din overtatt styringa og lager alt for mye tankekaos? Ønsker du å lære å ta tilbake kontrollen?

Selvfølelse og selvtillit

Sliter du med selvtvil, selvkritikk eller dårlig selvfølelse. Ønsker du å bedre selvfølelsen eller selvtilliten din?

Si nei uten dårlig samvittighet

Er det viktig for deg å alltid være snill og si ja til andre, selv om du vet at det sliter deg ut? Ønsker du å lære å si nei?

Negative adferdsmønstre

Sliter du prokrastrinering, bedragersyndrom eller andre gjentakende mønstre som ikke tjener deg og som du ønsker å endre på?

På youtube finner du mange videoer

Jeg er ikke flink nok. Jeg er ikke god nok. Det finnes

Romantikeren – kunstneren – estetikeren – individualisten – dramatikeren Beste sider: Varm,

Jeg håper ingen ser meg. Reidun sitter i et møte på jobben

>