Type 9: fredselskeren

Fredselskeren – healeren – optimisten – megleren – utopiste – ”ingen spesiell” Beste sider: Behagelig, fredfylt, sjenerøs, tålmodig, mottakelig, diplomatisk, åpensinnet, empatisk Verste sider: Sløv, glemsom, sta, besittende, apatisk, passiv/aggressiv, dømmende, ufølsom Tanke– og handlemåte Smelter sammen med den de er glad i og mister sine grenser. Tar andres synspunkt til seg. Har vanskeligheter med […]

Type 8: frontkjemperen

Frontkjemperen – lederen – klippen – beskytteren – entreprenøren Beste sider: Direkte, autorativ, lojal, energisk, jordnær, beskyttende, selvtillit Verste sider: Kontrollerende, opprørsk, ufølsom, dominerende, selvsentrert, skeptisk, aggressiv Tanke– og handlemåte Er opptatt av å beskytte andre. Vet at de er sterke. Uttrykker gjerne sinne. Kan like den sannheten som kommer fram i kamp. Løfter seg […]

Type 7: eventyreren

Eventyreren – entusiasten – generalisten – idemakeren – vidunderbarnet – dilletanten Beste sider: Elsker gøy, spontan, oppfinnsom, produktiv, entusiastisk, rask, tillitsfull, sjarmerende, nysgjerrig Verste sider: Selvopptatt, impulsiv, ufokusert, opprørsk, udisiplinert, besittende, manisk. selvdestruktiv, rastløs Tanke– og handlemåte: Føler seg berettiget til kjærlighet og til at andre skal synes godt om dem. Forventer at prosjekter skal […]

Type 6: skeptikeren

Type 6 Skeptikeren – spesialisten – lojalisten – vokteren – problemknuseren – tillitspersonen – realisten Beste sider: Lojal, sympatisk, omsorgsfull, varm, medlidende, artig, praktisk, hjelpsom, ansvarsfull Verste sider: Vaktsom, kontrollerende, uberegnelig, dømmende, paranoid, defensiv, stiv og streng, selvoppgivende Tanke– og handlemåte: Er meget følsom og usikker på framtiden. Forestiller seg det verste. Er redd for […]

Type 5: iakttakeren

Iakttakeren – utforskeren – tenkeren – oppfinneren – eksperten – spesialisten Beste sider Analytisk, utholdende, følsom, klok, objektiv, rask i oppfattelsen, selvstendig Verste sider: Intellektuelt arrogant, påholdende, sta, kritisk til andre, ufølsom, negativ Tanke– og handlemåte Trekker seg inn i seg selv har de er sammen med andre mennesker fordi det er et behov for […]

Type 4: romantikeren

Romantikeren – kunstneren – estetikeren – individualisten – dramatikeren Beste sider: Varm, medlidende, uttrykksfull, kreativ, intuitiv, støttende, kultivert Verste sider: Depressiv, selvopptatt, skyldsdominert, moralistisk, innesluttet, sta Tanke– og handlemåte: Lengter etter kjærlighet, etter den sanne kjærlighet som engang vil komme. Opplever at gresset er grønnere på alle andre steder enn der hvor man selv er: […]

Type 3: utretteren

Utretteren – motivatoren – rollemodellen – idealet- statussøkeren – kamelonen Beste sider: Optimistisk , selvsikker, flittig, effektiv, selvdrevet, energisk, praktisk Verste sider: Villedende, selvopptatt, fordringsfull, forfengelig, overflatisk, hevngjerrig, overkonkurrerende Tanke– og handlemåte Ønsker å vinne kjærlighet og respekt gjennom å prestere og gjennom å ha riktig image. Har mye energi fokusert på jobb hvor utretteren […]

Type 2: hjelperen

Hjelperen – altuisten– omsorgspersonen – vennen – muliggjøreren – behageren Beste sider Elskelig, omsorgsfull, smidig, innsiktsfull, sjenerøs, entusiastisk, medfølende Verste sider Martyrisk, indirekte, manipulerende, besittende, hysterisk, slesk, demonstrativ Tanke- og handlemåte Oppnår kjærlighet gjennom å være hjelpsom. Tar seg av andre menneskers liv. Støtter og gleder dem som står hjelperen nær. Trives i en jobb […]

Type 1: perfeksjonisten

Perfeksjonisten læreren korsfareren moralisten fornyeren organisatoren Beste sider: Etisk, pålitelig, produktiv, klok, idealistisk, rettferdig, ærlig, ordentlig, disiplinert Verste sider: Dømmende, ufleksibel, selvsikker, selvplagende, kritisk, overseriøs, kontrollerende, angst, sjalusi Tanke– og handlemåte Gjør seg fortjent kjærlighet ved å være perfekt. Er opptatt av om tingene gjøres riktig. Har meget høye standarder for seg selv. Måler sine prestasjoner […]

Enneagrammet test

Enneagrammet er en beskrivelse av menneskers dype og ubevisste motivasjon for å gjøre det de gjør. Det beskriver ni personlighetstyper og deres tankemønster. Modellen avdekker årsakene for de store utfordringene vi står overfor og vi lærer å se mønstrene bak problemene. Selv fikk jeg fullstendig hakeslepp da jeg leste min første enneagrambok. Her står jo […]