De aller fleste har en eller annen form for indre kritiker. Det er bra. Problemer oppstår når denne indre kritikeren blir så ivrig i sin tjeneste at det går ut over livskvalitet og til og med helse.

Her er de 7 typene indre kritiker. Hvilken er din? Eller kanskje du kjenner deg igjen i flere?

Perfeksjonist

Prøver å gjøre alt perfekt og har veldig høy standard for adferd og resultat av egen innsats. Sjekk disse spørsmålene. På en skala fra 1-5 hvor mye deg er det? 5 er helt meg og 1 er nei ikke særlig gjenkjennelig.

Jeg setter høye standarder for meg selv

Jeg angriper meg selv hvis jeg gjør feil

Jeg blir nervøs og selvkritisk hvis ting ikke blir helt som de skulle

Jeg bruker veldig mye tid, og mer enn nødvendig for å gjøre ting så bra som overhode mulig

Indre kontroller

Prøver å kontrollere impulsive handlinger som overspising, alkohol, shopping ol. Den skammer deg hvis du gjør dine impulsive handlinger eller reagerer med raseri.

Sjekk disse spørsmålene. På en skala fra 1-5 hvor mye deg er det? 5 er helt meg og 1 er nei ikke særlig gjenkjennelig.

Jeg ser på meg selv som grusom når jeg mister kontrollen

Jeg bruker mye tid på å prøve å kontrollere de impulsive handlingene

Det føleles som om det er en del av meg som overtar og får meg i trøbbel og så straffer jeg meg selv for det.

Jeg skammer meg virkelig over noen av vanene mine

Flinkis

Prøver å få deg til å jobbe hardt for å ha sukess. Den prøver å motivere deg ved å kalle deg lat, dum og inkompetent.

Jeg pusher meg selv hard for å nå målene mine

Todo lista har ingen ende

Jeg føler meg dårlig fordi jeg er for lat til å gjøre en virkelig forskjell

Jeg prøver virkelig alt jeg kan for å overvinne tendensen jeg har til å unngå å gjøre oppgavene

Undergraver

Prøver å undergrave selvtilliten og selvfølelsen slik at du ikke tar risiko som kan ende i en fiasko.

Når jeg tenker på å prøve noe nytt og utfordrende, gir jeg opp før jeg begynner

Selvtilliten min er så lav at jeg ikke tror jeg kan oppnå noe som helst

Jeg mener det er tryggere å la være å prøve enn å risikere fiasko

Jeg føler at jeg ikke har det som skal til for å lykkes

Ødelegger

Angriper det fundamentale selvverdet. Den skammer deg og forteller deg at du ikke burde eksistere. Det er denne OnklP synger om i «styggen på ryggen».

Jeg føler at jeg er iboende feil

Jeg skammer meg over alt ved meg selv

Jeg har problem med å se noe som helst positivt ved meg selv

På et dypere plan føler jeg at jeg ikke har en rett til å eksistere

Skyldfølelse

Angriper deg for en spesiell handling du har gjort (eller latt være å gjøre). Den får deg til å føle deg dårlig og vil aldri tilgi deg.

Jeg er plaget av noe jeg har gjort og som jeg ikke kan tilgi meg selv for

Jeg sier og gjør ting mot andre som jeg føler veldig dårlig samvittighet for

Jeg sier til meg selv at hvis jeg var et godt menneske ville jeg ta bedre vare på folkene jeg bryr meg om

Jeg har en nagende følelse av å være et dårlig menneske

Konformist

Prøver å få deg til å passe inn i sosiale sammenhenger.

Jeg vet hva som forventes av meg og jeg er tøff mot meg selv når jeg ikke handler i tråd med dette

Jeg synes det er vanskelig å føle meg bra når jeg ikke handler i tråd med familieverdiene mine

Jeg kjenner på skam når jeg ikke når opp til andres forventninger

Jeg føler meg dårlig fordi jeg ikke greier å være det familien og kulturen forventer av meg

Du blir dømt uten lov og dom

For mange har den indre kritikeren utviklet seg til en figur som dømmer oss helt uten lov og dom eller med rett til grunnleggende menneskerettigheter. Det er dette som kalles en despot og en tyrrann.

Det er slemt og det er feil.

Hvordan hadde livet ditt vært uten en streng indre kritiker? Hvordan ville det sett ut hvis du hadde blitt dømt rettferdig?

Det er mulig å komme seg ut av dette fangenskapet og det kan jeg hjelpe deg med. Sjekk her.

(function(d,s,id,u){ if (d.getElementById(id)) return; var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = Math.floor(new Date().getTime() / 1000000); js=d.createElement(s); js.id=id; js.async=1; js.src=u+’?’+t; sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs); }(document, ‘script’, ‘os-widget-jssdk’, ‘https://www.opinionstage.com/assets/loader.js’));

[learn_press_profile]

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>