Fredselskeren – healeren – optimisten – megleren – utopiste – ”ingen spesiell”

tall9

Beste sider:

Behagelig, fredfylt, sjenerøs, tålmodig, mottakelig, diplomatisk, åpensinnet, empatisk

Verste sider:

Sløv, glemsom, sta, besittende, apatisk, passiv/aggressiv, dømmende, ufølsom

Tanke– og handlemåte

Smelter sammen med den de er glad i og mister sine grenser. Tar andres synspunkt til seg. Har vanskeligheter med å finne ut av hva de selv mener om en sak. Kan fortape seg i å gjøre uviktige ting og utsette viktige ting til slutt. Kan identifisere seg med begge sider i en diskusjon. Kan fullstendig glemme sin egen dagsorden når de er sammen med andre.

Du er muligens en fredselsker hvis du gjenkjenner følgende mønster:

Du erstatter viktige behov med noe som ikke er viktig. Du gjør livet behagelig for deg selv gjennom å unngå konflikt. Du er ambivalent i forhold til beslutninger: ”er jeg enig eller uenig?” Ser alle sider av spørsmålet. Du utsetter forandringer gjennom å gjenta kjente løsninger. Handler ut fra vane. Det er masse tid. Det kan vente til i morgen. Forandring er vanskelig, det er lettere å finne ut av hva du ikke har lyst til enn hva du har lyst til. Du demper fysisk energi og sinne og omdirigerer energien til trivielle handlinger. Du glemmer dine egne behov hvis andre har behov. Du har evne til å anerkjenne og støtte det som er viktig for andre mennesker.

Typiske overbevisninger

Jeg er ikke viktig. Andre mennesker er viktigere enn jeg er. Det er bedre å tie stille enn å risikere en konflikt. Det er trygt ikke å tilkjennegi en mening. Jeg får kjærlighet når jeg glemmer meg selv. Tingene skjer bare for meg – jeg bestemmer ikke selv. Det er andre sin skyld at det går galt for meg – det var deres beslutninger.

 

 

Beskrivelsen gir en liten smakebit. For å få tak i dypben i de ulike personlighetene, må du lese og gå på kurs. Jeg anbefaler disse bøkene:

Enneagrammet – din personlige utviklingsvej av Helene Kongsback Makani

Enneagrammets visdom av Don Richard Riso & Russ Hudson

The enneagram in love & work av Helene Palmer
Testen finner du her.

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>