Mindset er samlingen av troer, sannheter, verdier, forventninger, regler som danner rammen for vår tenking, våre følelser og vår adferd.

Når vi ikke er bevisst på mindsettet vårt, lever vi på autopilot. Og det er vanskelig å se løsninger eller veier ut av stresset i den ytre verdenen.

Tanketrening handler om å avdekke autopiloten, slik at vi kan ta bevisste valg. Vi går fra følelsen av bare å måtte reagere på problemer i omgivelsene til å bli proaktive.

I denne videoen er en enkelt forklaring på hva mindset er og hva tanketrening går ut på.

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>