Frontkjemperen – lederen – klippen – beskytteren – entreprenøren

tall8

Beste sider:

Direkte, autorativ, lojal, energisk, jordnær, beskyttende, selvtillit

Verste sider:

Kontrollerende, opprørsk, ufølsom, dominerende, selvsentrert, skeptisk, aggressiv

Tanke– og handlemåte

Er opptatt av å beskytte andre. Vet at de er sterke. Uttrykker gjerne sinne. Kan like den sannheten som kommer fram i kamp. Løfter seg opp til posisjoner hvor det er makt og kontroll. Kan like å være en autoritet og å være den som bestemmer reglene i kjærlighet og forretning. Er opptatt av tanker om rettferdighet og hevn. Er den som står fram og tar konfrontasjoner hvis det er behov for deg.

Det er mulig du er en frontkjemper hvis du gjenkjenner følgende:

Du har behov for å føle at du kontrollerer ditt personlige rom og dine eiendeler. Du er opptatt av emner som kontroll og makt. Du unngår å vise svakhet og kan føle forakt overfor svake mennesker. Du har evne til å være meget tydelig i din framtoning: snakker høyt, mye og lenge. Du har eller har hatt problemer med å gjenkjenne myke følelser. Du kan bli grepet av en hellig søken etter ”sannheten” og i disse øyeblikkene tro at det finnes en og kun en objektiv sannhet. Du har en tendens til å se ekstremene i en situasjon. Mennesker er enten rettferdige eller urettferdige, ingenting midt mellom. Du bruker en del energi på å hjelpe andre.

Typiske overbevisninger

Folk er enten sterke eller svake, enten venner eller fiender. Livet er en kamp. Verden er et urettferdig sted. Jeg kjemper for rettferdighet. Jeg har bruk for kontroll og for å vite hva andre står for slik at jeg kan være trygg. Jeg kan klare meg selv. Avhengighet gjør meg maktesløs. Hvis jeg viser min sårbarhet, er jeg svak. Jeg må hevne for ikke å miste kontrollen. Hvis jeg mister kontrollen, blir jeg svak.

 

Beskrivelsen gir en liten smakebit. For å få tak i dypben og dynamikken  i de ulike personlighetene, må du lese og gå på kurs. Jeg anbefaler disse bøkene:

Enneagrammet – din personlige utviklingsvej av Helene Kongsback Makani

Enneagrammets visdom av Don Richard Riso & Russ Hudson

The enneagram in love & work av Helene Palmer

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>