Perfeksjonisten læreren korsfareren moralisten fornyeren organisatoren

tall1

Beste sider:

Etisk, pålitelig, produktiv, klok, idealistisk, rettferdig, ærlig, ordentlig, disiplinert

Verste sider:

Dømmende, ufleksibel, selvsikker, selvplagende, kritisk, overseriøs, kontrollerende, angst, sjalusi

Tanke– og handlemåte

Gjør seg fortjent kjærlighet ved å være perfekt. Er opptatt av om tingene gjøres riktig. Har meget høye standarder for seg selv. Måler sine prestasjoner i forhold til andre. Tenkingen er konsentrert om ”skulle” og ”burde”: Vi skulle hatt et perfekt ekteskap. Jeg burde hatt et plettfritt omdømme på jobb. Har et ønske om å være god og dette tjener som en lederstjerne for konstant forbedring.

Du er muligens en perfeksjonist hvis du gjenkjenner
følgende mønster:

Du søker etter det perfekte. Du søker å unngå feil og det som er ondt og dårlig. Du har høye moralske standarder. Det er viktig for deg å gjøre det riktige. Du understreker praktiske dyder som arbeid ærlighet, anstrengelse. Du har en streng indre kritiker som forteller deg hva som er riktig og galt. Du har en indre dømmende stemme som undertrykker dine egne følelser og behov. Nesten alt kan  deles i svart eller hvitt, riktig og galt – det er ingen gråtoner.  Du kan være bekymret over å ta beslutninger av engstelse for å gjøre feil.  Du har fantastiske evner for feedback og en intuitiv fornemmelse for hvor perfekt tingene kunne vært.

Typiske overbevisninger

Det er kun en riktig måte. Tingene er enten riktig eller feil, 99% riktig finnes ikke. Det som er riktig for meg er også riktig for andre. Man skal gjøre seg fortjent til sine fornøyelser. Det er alltid mulig å bli enda bedre. For å være perfekt skal jeg ikke gjøre det jeg har lyst til, men det som er korrekt. Min indre kritiker ved bedre enn mine følelser hva som er riktig å gjøre. Hvis jeg ikke er perfekt, har jeg ikke fortjent kjærlighet.

 

Beskrivelsen gir en liten smakebit. For å få tak i dyben og dynamikken  i de ulike personlighetene, må du lese og gå på kurs. Jeg anbefaler disse bøkene:

Enneagrammet – din personlige utviklingsvej av Helene Kongsback Makani

Enneagrammets visdom av Don Richard Riso & Russ Hudson

The enneagram in love & work av Helene Palmer

 

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>