Type 6 Skeptikeren – spesialisten – lojalisten – vokteren – problemknuseren – tillitspersonen – realisten

tall6

Beste sider:

Lojal, sympatisk, omsorgsfull, varm, medlidende, artig, praktisk, hjelpsom, ansvarsfull

Verste sider:

Vaktsom, kontrollerende, uberegnelig, dømmende, paranoid, defensiv, stiv og streng, selvoppgivende

Tanke– og handlemåte:

Er meget følsom og usikker på framtiden. Forestiller seg det verste. Er redd for å stole på noen og så bli sviktet. Har en mistro til en rosenrød framtid og opplever at mennesker som har det, er naive. Er meget lojal til mennesker de har tillit til. Mistror autoriteter og kan derfor stille spørsmål til sjefer og lærere for å skape klarhet i hensikten bak deres handlinger.

Du er muligens en skeptiker hvis du gjenkjenner følgende:

Du utsetter handlinger. Du tenker i stedet for å handle. Autoriteter er et emne i ditt liv. Enten underkaster du deg dem eller så gjør du opprør mot dem. Du identifiserer deg med saker som kjemper for de svake i samfunnet. Du opplever skepsis og tvil. Et mentalt ”ja, men….” eller ”kanskje virker ikke dette”. Du undersøker omgivelsene for tegn som kan forklare en indre følelser av å være truet. Du leter etter skjulte dagsordener og motiver som eventuelt påvirker et samarbeid. Du er meget lojal overfor dem som har vunnet din tillit.

Typiske overbevisninger:

Jeg kan ikke stole på andre. Jeg kan ikke stole på mine egne tanker og følelser. Jeg må være på vakt. Andre mennesker har skjulte motiver. Det er naivt å tro det beste. Jeg må være forberedt på det verste. Andre er sterkere enn meg. Det er utrygt å være synlig – den som lever skjult, lever godt.

 

Beskrivelsen gir en liten smakebit. For å få tak i dypben og dynamikken  i de ulike personlighetene, må du lese og gå på kurs. Jeg anbefaler disse bøkene:

Enneagrammet – din personlige utviklingsvej av Helene Kongsback Makani

Enneagrammets visdom av Don Richard Riso & Russ Hudson

The enneagram in love & work av Helene Palmer

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>