Iakttakeren – utforskeren – tenkeren – oppfinneren – eksperten – spesialisten

tall5

Beste sider

Analytisk, utholdende, følsom, klok, objektiv, rask i oppfattelsen, selvstendig

Verste sider:

Intellektuelt arrogant, påholdende, sta, kritisk til andre, ufølsom, negativ

Tanke– og handlemåte

Trekker seg inn i seg selv har de er sammen med andre mennesker fordi det er et behov for å være alene for å finne ut av hva man føler. Kan like å planlegge og å kjenne dagsorden på forhånd, liker ikke uplanlagte eller uventede begivenheter. Liker å jobbe alene. Klartenkt, lager pålitelige analyser som et resultat av evnen til å skille tanker og følelser. Vil helst være i egne tanker og har kun et avgrenset behov for kontakt.

Du er muligens en iakttaker hvis du gjenkjenner følgende

Du har behov for å være alene og ikke involvere deg. Du er opptatt av kunnskap, av analytiske systemer og særlig informasjon.Du ønsker å ha nøkkelen til forståelse for hvordan verden er skudd sammen. Å forstå følelser. Du vil helst være forberedt, liker å planlegge og kjenne dagsorden for møter. Du spenner heller inn belteremmen enn å risikere å føle deg avhengig. Kan nøye deg med lite.Du går (motstrebende) til en fest, men opplever festen først når du har kommet hjem. Det er som om du ikke er til stede mens det er mange mennesker rundt deg. Du har evnen til å innta et objektivt synspunkt som ikke lar seg påvirke av angst eller behov.

Typiske overbevisninger

Andre mennesker invaderer meg med sitt behov. Hvis jeg ikke trekker meg tilbake, vil andre mennesker ta all min energi. Hvis jeg først gir etter for andres behov, vil det ikke være noen ende for hvor mye jeg skal gi. Jeg kan ikke vite nå hva jeg føler. Jeg vet kun hva jeg føler når jeg er alene. Jeg har ikke bruk for andre mennesker. Hvis jeg ber om hjelp fra andre, blir jeg avhengig av dem, så vil de forlange noe av meg som jeg ikke har lyst til å gi.

[feature_box style=»1″ only_advanced=»There%20are%20no%20title%20options%20for%20the%20choosen%20style» alignment=»center»]

Er du 5-er slik som jeg? Jeg vet at du er selvstendig og helst vil gjøre ting på din egen måte, det betyr at du kanskje vil bruke hele livet på å bli kvitt frykten eller aldri vil greie det. Jeg kan hjelpe deg å vikle deg selv ut av fryktkaoset og jeg lover det at det er mulig å gå ut i verden med indre ro uten å bli oppspist. Nysgjerrig?

[/feature_box]

Beskrivelsen gir en liten smakebit. For å få tak i dypben og dynamikken  i de ulike personlighetene, må du lese og gå på kurs. Jeg anbefaler disse bøkene:

Enneagrammet – din personlige utviklingsvej av Helene Kongsback Makani

Enneagrammets visdom av Don Richard Riso & Russ Hudson

The enneagram in love & work av Helene Palmer

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>