Du står midt oppi en stressende situasjon. Hvilke historier forteller du til deg selv om deg selv eller andre? Å bli bevisst på disse historiene, er nøkkelen til å finne tilpassede mestringsstrategier. Din stresspersonlighet bestemmer hvilke historier du forteller om de stressende hendelsene i livet ditt og hvilke løsninger som er rett for deg.

Når Reidun var i et møte enten på jobben eller i et selskap, så følte hun seg liten og ubetydelig. Hvis folk så på henne, kjente hun at det begynte å murre i magen. Da visste hun at stemmen kom til å svikte hvis hun åpnet munnen. Dette er en stresspersonlighet som handler om identiteten til Reidun, hun føler seg som en liten og ubetydelig person. Stresspersonligheten påvirker adferden. Reiduns grunnleggende mestringsstrategi i slike sosiale møtesituasjoner var å gjøre seg usynlig.

 • Hun hadde prøvd å ta mer plass, men det strider imot hele personligheten.
 • Hun hadde prøvd å styrke selvfølelsen sin, stått foran speilet og sier fram affirmasjoner: jeg er god nok som jeg er.

Ofte ender slike forsøk opp i en forvirrende indre konflikt som ikke hjelper noe på problemet.

Hvilken stresspersonlighet er du?

For å finne ut om stresset er knyttet til deg som person, til selve identiteten din, kan du stille deg selv spørsmålet: i stressituasjonen føler jeg at jeg er_________________

Vanlige svar er:

 • Liten og ubetydelig
 • Inkompetent
 • Usikker
 • Maktesløs
 • Dum
 • Utilstrekkelig
 • Ubehjelpelig
 • Ikke flink nok
 • En fighter

Ligner dette på deg, er det lite nyttig å prøve å endre adferd. Adferden vår speiler vårt syn på oss selv. Å forsøke å skape en adferd som går på tvers av personligheten, fører ikke til bedre mestring, det fører til mer indre stress og kaos.

Ved å bli bevisst på din stresspersonlighet kan man finne hvilke grep nettopp du trenger å gjøre for å mestre bedre. Har du lyst til å vite mer, klikk her.

Hvilken stresspersonlighet er du?


Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>