Utretteren – motivatoren – rollemodellen – idealet- statussøkeren – kamelonen

tall3

Beste sider:

Optimistisk , selvsikker, flittig, effektiv, selvdrevet, energisk, praktisk

Verste sider:

Villedende, selvopptatt, fordringsfull, forfengelig, overflatisk, hevngjerrig, overkonkurrerende

Tanke– og handlemåte

Ønsker å vinne kjærlighet og respekt gjennom å prestere og gjennom å ha riktig image. Har mye energi fokusert på jobb hvor utretteren er absolutt synlig. Er meget følsom over for personlig status: ønsker å være den første, å føre an, å bli sett. Jobben er det interessante området. Følelser legges til side mens de arbeider. Opprettholder et image for å vite at de er verdt å elske.

Du er muligens en utretter hvis du gjenkjenner følgende mønster:

Du er opptatt av prestasjoner, produktivitet, mål, oppgaver og resultater. Det er viktig for deg å vinne og å unngå fiasko. Ditt hjerte ligger i arbeid. Dette har (tidligere) betydd en kontakt med følelsene dine. Du identifiserer deg med arbeid – du er hva du gjør. Du kan holde fokus på et mål gjennom lengre tid, fra mange ulike synsvinkler. Du kan skifte roller og image etter behov og har såkalte kamelonkvaliteter. Du yter en fantastisk (og på lengre sikt totalt utmattende) arbeidsinnsats.

Typiske overbevisninger

Jeg gjør/handler, derfor er jeg. Jeg er kun verdt noe i kraft av det jeg utretter. Verden elsker vinnere og hater tapere. Det finnes vinnere og tapere, ingen andre eller tredjeplass, kun førsteplass. Jeg har ikke tid nok. Jeg har ikke tid til å ha kontakt med virkelige følelser som vil ta energien min. Jeg kan lære hva som helst og bli god til alt. Jeg kan klare hva som helst uten å trenge hvile.

 

Beskrivelsen gir en liten smakebit. For å få tak i dypben og dynamikken  i de ulike personlighetene, må du lese og gå på kurs. Jeg anbefaler disse bøkene:

Enneagrammet – din personlige utviklingsvej av Helene Kongsback Makani

Enneagrammets visdom av Don Richard Riso & Russ Hudson

The enneagram in love & work av Helene Palmer

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>