Romantikeren – kunstneren – estetikeren – individualisten – dramatikeren

tall4

Beste sider:

Varm, medlidende, uttrykksfull, kreativ, intuitiv, støttende, kultivert

Verste sider:

Depressiv, selvopptatt, skyldsdominert, moralistisk, innesluttet, sta

Tanke– og handlemåte:

Lengter etter kjærlighet, etter den sanne kjærlighet som engang vil komme. Opplever at gresset er grønnere på alle andre steder enn der hvor man selv er: det var bedre i fortiden, eller det blir bedre i framtiden, engang når …. hvis bare…. Har intense følelser og viser dem gjerne. Føler seg annerledes enn andre og kan ha en tendens til å miste selvverdet fordi en sammenligning med andre uvergelig er til fordel for den andre.

Du er muligens en romantiker hvis du gjenkjenner følgende:

Du har en tendens til å ønske det som er uoppnåelig, langt borte eller vanskelig å få tak i.Du liker det ekstraordinære og av luksus og god smak
Du er, eller har tidligere vært opptatt av hvordan andre oppfatter deg. Tankeleser andres meninger om deg.Du føler at det mangler noe, og søker etter det i kreativ utfoldelse, kjærlighetsaffærer og intense opplevelser. Du forkaster et allminnelig liv og kjedsommeligheten ved allminnelige følelser. Du gjør det allminnelige liv mer spennende gjennom å fokusere på det som mangler, gjennom fantasier og dramatiske handlinger.
Du opplever en stor dybde i følelseslivet og du har en evne til å støtte andre i krisesituasjoner.

Typiske overbevisninger

Det mangler noe og andre har det. Det jeg mangler finnes et sted utenfor meg selv. Jeg må lete etter det.Jeg er annerledes. Jeg er feil. Jeg har flere feil enn andre. Andre kan se mine feil. Andre vurderer meg konstant.Andre har vanskeligheter med å forstå meg. Jeg lever rett kun når jeg har kontakt med intense følelser.

 

Beskrivelsen gir en liten smakebit. For å få tak i dypben og dynamikken  i de ulike personlighetene, må du lese og gå på kurs. Jeg anbefaler disse bøkene:

Enneagrammet – din personlige utviklingsvej av Helene Kongsback Makani

Enneagrammets visdom av Don Richard Riso & Russ Hudson

The enneagram in love & work av Helene Palmer

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>