Hva er forkjellen på en sau i fåreklær og en som er modig og tøff i pysjamas? Det er måten man ser på seg selv, selvbildet eller hvilken identitetsmetafor som ligger og styrer i bakgrunnen. 

Er det mulig å gjøre noe med selvbildet uten å miste seg selv, uten å bli en annen? Ja. Man forblir mer eller mindre den samme på utsiden. Men på innsiden blir man en annen. Ubehaget tar mye mindre plass. Man føler seg roligere og på plass i seg selv. Andre vil se en stødigere og tryggere person.

Det er ei reise. Det en livsstil. Det handler om å være villig til å utforske sitt indre landskap. Det handler IKKE om å bli en ulv. Det handler om å være seg selv, bare modigere og tøff i pysjamas.

Hva er en identitetsmetafor?

Å føle seg som en sau i fåreklær er en form for identitetsmetafor. En person som føler seg som en sau i ulveklær, vil kanskje ha et ubehag som ligger og murrer, en frykt for å bli avkledd, en frykt for å tape ansikt, en frykt for å dumme seg ut. For å bli kvitt ubehaget vil denne personen kanskje føle at hen må være flink, kompetent, aldri gjøre feil, ha full kontroll for å skjule hvordan man virkelig er. 

Så lenge identitetsmetaforen ligger og styrer i bakgrunnen, vil ubehaget ikke forsvinne. Ubehaget vil være der uansett hvor perfekt man presterer, uansett hvor mye kontroll man tror man har, uansett hvor mye man leser, uansett hvor flink man er eller hvor godt man presterer.

Fra sau i ulveklær til modig og tøff i pysjamas

Foredrag – umiddelbar tilgangFå foredrag

Jeg følger deg på veien

I timer med meg jobber vi med identitetsmetaforer som ligger i bakgrunnen som det kartet man styrer etter. Ved å jobbe med livsmetaforen går man til roten. Til tross for det, er det skånsomt. Alle steg tas etter en grundig utforsking.

Vi jobber med 1) å avdekke 2) å forstå 3) å justere hvis nødvendig. Fokuset ligger på hvordan komme seg videre. Det betyr at det ikke er noe fokus på hvorfor man har akkurat denne identitetsmetaforen og hvordan den har oppstått.

Coaching skjer primært i digitalt møterom. I unntakstilfeller kan du komme hjem til meg på Melhus eller jeg kan komme til jobben din i Trondheim.

Pris er 990 kr per time. Min reisetid tur/retur Trondheim er beregnet til en time.

Hvis du virkelig ønsker å gå fra sau i ulveklær og bevege deg i retning av å bli modigere og tøff i pysjamas, så kan du bestille en gratis time der vi ser nærmere på hvor du står i dag, hvor du ønsker deg og hva som hindrer deg. Slik kan vi bli kjent med hverandre og vurdere om vi skal jobbe videre sammen. Kontaktinformasjon

Hvorfor skal du høre på meg?

Jeg har tatt reisa selv. Under veis har jeg studer og lært, gått et utall blindveier og havnet i labyrinter. I løpet av de siste 15 årene har utforsket, testet, forkastet og omfavnet råd og metoder jeg har funnet på min vei. Jeg har tenkt og laget mine egne teorier. Dager senere har jeg funnet ei bok, en youtubekanal, en forsker som beskriver det jeg selv med flid og møye har funnet ut. Først blir jeg frustrert over at år med arbeid står beskrevet mye bedre i ei bok, siden blir jeg glad fordi det betyr at det er fellestrekk som flere finner fra hver sin kant. Jeg har jeg funnet mentorer og forskere som alle peker i en retning. 

Jeg har ingen formell bakgrunn innenfor dette feltet. Men jeg har tilsammen 8 år på universitet og høyskoler (embetseksamen i sosialøkonomi og 3 år på grunnskolelærerutdanninga), det er nok til å vite at det man lærer på slike institusjoner ikke gjør en preppet for det virkelige livet. 

Jeg har en coaching «utdanning» innenfor nevrolingistisk programmering (NLP). 

Fordelen med en slik bakgrunn er at jeg ikke har hjertet til eller forsvarer ett fagfelt. Jeg er åpen og nysgjerrig på ulike fagmiljøer og innfallsvinkler. Min forankring er i forskningsbasert kunnskap fra ulike fagmiljøer. Jeg driver ikke med new-age, østlig mystikk, affirmasjoner, the secret, healing og den typen ting.

Jeg blir mer og mer fasinert av språk, historier, språklige bilder og metaforer som et spennende utgangspunkt for en utforskende reise i det indre landskapet. 

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>