selvtillit

Metaforcoaching

Metaforene setter en ramme for hvordan vi forstår opplevelsene våre. Metaforene er porten til vårt ubevisste sinn, den delen av oss selv som ligger i skyggen, som vi ikke...
Read more

Ikke å føle seg god nok

Jeg er ikke flink nok. Jeg er ikke god nok. Det finnes mange varianter av dette. De fleste velger feil strategi for å løse dette. Resultatet er at man...
Read more