Det er vanskelig å ha selvtillit – være trygg og selvsikker – når det er en indre kritiker som hele tiden kommer med negative kommentarer til det man gjør. For å bygge selvtillit og selvsikkerhet må man kunne håndtere selvkritikken på en hensiktsmessig måte.

Mange ønsker å kvitte seg med den indre negative stemmen. Mange gir råd om at man bare skal undertrykke, bare tenke positivt, bare kjøre på………….. Fungerer det? Eller vikler en seg bare enda mer fast?

I videoen peker jeg deg i retning av en annen måte å løse problemene med den indre selvkritiske stemmen. En måte som bringer en ut av indre konflikter og ut av problemene. Det innebærer ikke at du skal kvitte deg med den indre kritikeren!

Mitt håp er at du skal forstå at det er mulig å skape seg et bedre liv ved å endre måten du snakker til deg selv på.

Trine Teialeret

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>