Det handler i bunn og grunn om å forske på sin stresspersonlighet og typiske adferdsmønstre. Når du er bevisst på stresspersonligheten din og dine dypt forankrede mestringsstrategier, kan søket etter løsninger starte.

Du starter med å gjøre opp status og finner ut hvor du står akkurat nå. Hvilke mestringsstrategier og adferdsmønstre er typiske for deg og hvor nyttige er de egentlig? Det betyr ikke å drive med arkeologiske utgravninger av stedet du står på, heller ikke hvordan hendelser i fortida førte deg dit du er.

Dette er en forskningsprosess det er vanskelig å gjøre på egen hånd fordi vi er så lommekjent i våre egne omgivelser, at vi beveger oss rundt blinde. Det er som når vi ommøblerer. Har du opplevd å orientere deg etter den gamle møbleringa i mange uker?

Å forske på historier er noe annet enn å forske på Historien. Historien er ting som faktisk har skjedd. Historiene er det vi forteller oss selv om Historien. Ved å flytte fokus fra Historien til historiene og adferdsmønstre og personlighetstrekk, så skapes nye muligheter.

For deg som ønsker veiledning til å finne stresspersonligheten og mestringsstrategier.

NB: dette er ikke for deg som sliter med traumer.


>