Hva er bedragersyndromet?

Å ha en følelse dypt inne i seg selv av at man ikke er smart nok, at man mangler erfaring, at man ikke er dyktig nok eller talentfull nok til å løse oppgavene man står overfor. En følelse av ikke å høre til på arbeidplassen fordi andre er mye flinkere. Det er viktig å ta […]

Hva er sammenhengen mellom selvtillit og selvkritikk?

Det er vanskelig å ha selvtillit – være trygg og selvsikker – når det er en indre kritiker som hele tiden kommer med negative kommentarer til det man gjør. For å bygge selvtillit og selvsikkerhet må man kunne håndtere selvkritikken på en hensiktsmessig måte. Mange ønsker å kvitte seg med den indre negative stemmen. Mange […]