Uke 5

Uke 5: gode følelser fra et metaperspektiv

Intro til denne ukas ideer

— SPACER —

Ankring av gode følelser

— SPACER —

Praktisk lek med gode følelser

— SPACER —

Kollapse ankre

— SPACER —

Omfavn frykten