Uke 1

Uke 1 – forstå frykten på en ny måte

— SPACER —

Bak frykten ligger en positiv hensikt og et udekket behov

— SPACER —

— SPACER —

Alle følelser er egentlig et måleinstrument

— SPACER —

— SPACER —

Ta eierskap til ideer

— SPACER —