Ønsker du å få kontroll over tankekaoset i hodet?


Det som ikke fungerer

  • Tenk positivt
  • Det er ingen ting å bekymre seg for
  • Alt vil gå bra, du får til dette
  • Du trenger å tro på deg selv
  • Jeg tror på deg
  • Bare prøv å glem det
  • Dans eller rist det av deg
  • Bare slutt å bekymre deg

Det som skaper endring er:

At du tar ledelsen over hjernen og lærer deg å forholde deg til tankekaoset på en ny måte.

Du skal ikke stoppe tankekaoset, men heller blir kjent hvorfor hjernen din holder på slik den gjør - hjernen din har nok en veldig god grunn til å drive med bekymringer, grubling og tankekjør

>