Hvordan skape bevegelse

Metode for å skape bevegelse

Hvordan kan man skape bevegelse i en et fastlåst mønster eller i et fastlåst problem?

Man ser på fortellingene. Da snakker vi ikke om å gjøre arkologiske utgravninger i fortida og om hva som skjedde og hvem som sa hva og hvem sin skyld det er. Vi ser på fortellingene og narrativene, på forventningene, forhåpningene og drømmene som brast.