Hvordan overvinne negative mønstre?

Alle har negative adferds- eller tankemønstre, men hvordan blir vi kvitt det som ikke tjener oss?