Gi slipp på gamle regler

[membership_breadcrumbs style=”7″ omgpageId=”3217″]

Å gi slipp på gamle regler og forventninger

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”16″]Her vil du lære å utforske og sammenligne den gamle reglen du har levd etter og sjekke om du synes det er OK å leve etter en ny regel i stedet. Når du ser på denne, er det lurt å ha en regel du ønsker å endre på. Eksempler på gamle regler: det er ikke OK å gjøre feil, du må være unik for å være verdt noe, du må være en ener, du skal aldri aldri såre noen.

Direktelink https://vimeo.com/208650361/b239c11999[/text_block]

— SPACER —