Bli kvitt bekymringer gjennom å forske på egen historiefortelling

Vet du at historiene du forteller deg selv om deg selv trolig er selve årsaken til at alle tingene du har prøvd for å bli kvitt bekymringene ikke fungerer? Kanskje forteller du deg selv en historie med en av disse temaene eller noe som ligner.

 • Hvordan du vil kunne komme til å dumme deg ut
 • Hvordan du ikke ser noen klare veivalg
 • Hvordan du kommer til å bli avslørt
 • Hvordan andre ser ned på deg
 • Hvordan andre tenker om deg
 • Hvordan du ikke greier å sette deg hårete mål
 • Hvordan alt går i surr
 • Hvordan du ikke greier å stå stødig i deg selv
 • Hvordan du mangler trygghet
 • Hvordan du går på trynet
 • Hvordan du er på dypt vann
 • Hvordan alt blir svart

Alle disse punktene er med å skape stress for de som forteller seg slike historier. Gjennom å utforske historiene (som er noe annet enn få drive arkeologiske utgravninger i fortida), så vil du få en dyp innsikt i hva det er som hindrer deg fra å mestre stresset i livet ditt. Da vil du også bli i stand til å ta ett skritt nærmere å bli kvitt bekymringene. Hvis du vil vite mer, kikk her