Å være flau over seg selv

Reidun kom til meg fordi hun ikke følte seg god nok.

T: Hvordan vet du at du ikke er god nok?

R: Fordi jeg gjorde en feil på jobben. Nå føler jeg at alle ser på meg med skuffende blikk. Jeg har fått det for meg at alle snakker om meg når jeg ikke er der. Jeg får vondt i magen og blir flau over meg selv. Jeg blir mer og mer redd for å skuffe andre og for å gjøre feil. Alle ser ned på meg.

Det er vondt å ha det slik som Reidun hadde det. Det går forståelig nok ut over livsglede og nattesøvn. Det er like fullt mulig og heller ikke vanskelig å frigjøre seg fra slike negative tanker.

Jeg vil også ha hjelp til dette!

Det som ikke hadde virket for Reidun

Før hun kom til meg, hadde Reidun gått til en terapeut som brukt mange timer med samtaler for å finne spor og årsakssammenhenger i barndom og oppvekst. Hvilke episoder kan forklare flauheten? Problemet for Reidun var at dette ikke gav noen bedring av følelsen av ikke å være god nok. Tvert imot. Hun fikk bare en bekreftelse på at alt hun tenkte var sant og ingen lindring.

Reidun hadde også prøvd å si affirmasjoner, stått foran speilet og sagt til seg selv «jeg er god nok». Det gav ikke noen bedring det heller.

Det er mulig å frigjøre seg fra følelsen

Da Reidun kom til meg, hadde hun ikke særlig tro på at det var mulig å bli kvitt sårheten hun kjente.

Her er en beskrivelse av prosessen som frigjør deg fra følelsen av ikke å være god nok i en konkret situasjon.

Hvordan få tilsvarende hjelp av Trine?

1. Forstå prosjektet til «ikke god nok»

Følelsen av ikke å være god nok har et prosjekt, men jobber i det ubevisste og skjulte. Det eneste vi er bevisste på er at følelsen av «ikke å være god nok» er veldig veldig ubehagelig. De fleste ønsker å kvitte seg med ubehaget, og blir veldig utålmodige når jeg snakker om å finne prosjektet. N


Når du får en negativ følelse, skyldes det at «ikke god nok» ikke er fornøyd med måloppnåelsen. Første steget handler om å ta tilbake makta fra «ikke god nok». For å greie det må kan skjønne motivene, hensikten og målet til «ikke god nok». Man må utforske dette for å få klarhet i hva som egentlig skjer.

Er du redd for å bli avvist?

2. Utforsk forventningene

«Ikke god nok» sammenligner seg alltid med noe. Det ligger ett eller annet form for krav og lurer i bakgrunnen. Hva er disse kravene og hvor kommer de fra?

For mange føles det som at kravene er gitt fra samfunnet og fra omgivelsene. Det er krav som oppleves som vanskelige å komme unna. Når man går kravene og forventningene etter i sømmene, viser det seg allikevel ofte at man ofte ganske enkelt kan sette en strek over kravet. Det eneste man trenger er å bli bevisst!

Andre ganger kreves det litt mer vurdering. Er dette kravet noe jeg trenger å leve opp til? Beriker det livet mitt å strebe etter å leve opp til kravet?

For Reidun sin del var det viktigste kravet hun trodde hun trengte å leve opp til: det er ikke lov å gjøre feil. En feil betyr at jeg er en fiasko, tenkte Reidun. Hvem ville vel ikke krype sammen og bli flau med slike krav til seg selv?

3. Praktiser aksept

Reidun var medlem av 100% klubben: det er ikke lov å gjøre feil.

Det finnes mange slike 100% klubber: jeg må være 100% perfekt, jeg må være likt av alle jeg møter, jeg må være en ener på alle felt, jeg må ha 100% kontroll, jeg må være best – for å nevne noen.

Problemet med 100% klubber, er at de stiller krav som er umulige å oppnå. Med disse kravene er du per definisjon «ikke god nok» fordi det er umulig å være 100%. Altså har alle medlemmer av 100% klubber latt seg lure inn i ei felle.

Frans av Assissi skal ha sagt: Gi meg mot til å endre det jeg kan endre. Gi meg sinnsro til å akseptere det jeg umulig kan gjøre noe med. Gi meg visdom til å se forskjellen.

For alle medlemmer i en 100% klubb handler det om å senke lista og akseptere at 90% er godt nok.

4. Utvikle en ny strategi

Felles for alle jeg har jobbet med, er at de ikke når målet og drømmen sin ved å forsøke å prestere 100%. Derfor gjelder det å lage en ny strategi for å føre deg i retning av målet du har funnet i pkt 1.

Er du også klar for å skape et vendepunkt i livet?